Civilization Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 8 april 2014 kl. 10.50Eric4e Message Wall bidrag 286 byte +286 Skapade sidan med ''''4000-talet f.Kr.''' (fyratusentalet före Kristus) är det 5:e millenniet f.Kr. Detta är den normala startåret i '' Civilization, [[Civilizati...'