Civilization Wiki
Advertisement

Detta är en lista över byggnader i Civ5.

Gods & Kings expansionen läger 13 nya byggnader till spelet. Brave New World expansionen läger 8 nya byggnader till spelet, och tar bort en gammal byggnad. Fall 2013 patch också innehåller en till byggnad.

Observera att vissa byggnader är unika för vissa civilisationer och ersätta en generisk byggnad av den era. De är märkta som sådana, och visas under rubriken generiska byggnaden de ersätter. Se även avsnittet Noter för att se vilka civilisationen den unika byggnaden tillhör. Dessa byggnader har samma tekniska krav som den generiska byggnaden de ersätter, men ibland deras andra krav är olika. Deras unika bonusar är markerade i grönt.

Religiösa[]

Formtid[]

Klassisk[]

Medeltid[]

Renässans[]

Industriell[]

Modern[]

Atomisk[]

Information[]

Advertisement