FANDOM


Lenin and Catherine the Great (Civ2)

The Russians are a playable Civilization in Civilization II.

Leaders: Vladimir Lenin, Catherine the Great

Capital: Moscow

Game Strategy

Civilopedia Entry

City-Names List

 • Moscow
 • St. Petersburg
 • Kiev
 • Minsk
 • Smolensk
 • Odessa
 • Sevastopol
 • Tblisi
 • Sverdlovsk
 • Yakutsk
 • Vladivostok
 • Novgorod
 • Krasnoyarsk
 • Riga
 • Rostov
 • Astrakhan
 • Kharkov
 • Grozny
 • Dnepropetrovsk
 • Maikop
 • Kursk
 • Kuibyshev
 • Magnitogorsk
 • Uralsk
 • Kazan
 • Vologda
 • Murmansk
 • Vitebsk
 • Batum
 • Tiflis
 • Bryansk
 • Yalta
 • Kalinin
 • Yaroslavl
 • Krasnovodsk
 • Stalingrad
 • Baku
 • Donetsk
 • Gorki
 • Pskov
 • Archangel
 • Irkutsk
 • Novosibirsk
 • Omsk
 • Murim
 • Vladimir
 • Ryazan
 • Chernigov
 • Kishenev
 • Voroshilovgrad
 • Saratov
 • Lvov

Warrior (Civ6)This page is as basic as the Warrior! You can help the Civilization Wiki by upgrading it.

Civilization II Civilizations

AmericanArabAztecBabylonianBarbarianCarthaginianCelticChineseEgyptianEnglishFrenchGermanGreekIncasIndiansJapaneseMongolsPersianRomansRussiansSpanishSiouxVikingsZulus

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.